Category Archives: Tuyển dụng

CÔNG TY CÀ PHÊ ĐẤT VIỆT CẦN TUYỂN
1 , Nhân viên bán hàng ,số lương 5 người
( làm việc tại nha trang )
2 , Lái xe ,số lương 2 người
( làm việc tại nha trang )
Hồ sơ nộp tại văn phòng công ty
13A Thái Nguyên Nha trang ĐT 02583 828292
Hotline 0905 222 227