Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Công ty TNHH Cà phê Đất Việt tiếp tục tuyển nhân viên bán hàng ngoài thị trường: Nhân viên bán hàng (nam) + Có ít nhất một năm kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng, Ưu tiên cho các bạn đã bán ngành hàng cà phê bánh kẹo thuốc lá rượu + Quyền lợi: – Lương…

Tuyển dụng nhân viên bán hàng ngoài thị trường

Công ty cà phê Đất Việt cần tuyển nhân viên bán hàng ngoài thị trường: 05 người (nam) Nhân viên bán hàng (nam) + Có ít nhất một năm kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng, Ưu tiên cho các bạn đã bán ngành hàng cà phê bánh kẹo thuốc lá rượu + Quyền lợi: –…

Tuyển dụng giám sát bán hàng, tổ trưởng và nhân viên bán hàng

Công ty cà phê Đất Việt cần tuyển nhân sự cho các vị trí: A. Giám sát bán hàng khu vực ngoài tỉnh khánh Hòa + Số lượng: 03 người (nam) + Yêu cầu: – Có kinh nghiệm ít nhất ba năm làm giám sát bán hàng tại khu vực ứng cử – Lập kế…