Hình thức thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc Chuyển khoản qua thông tin dưới đây:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÀ PHÊ ĐẤT VIỆT
Số TK: 4709201001833
Tại Ngân hàng Agribank – Chi Nhánh Nam Nha Trang

Hoặc : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÀ PHÊ ĐẤT VIỆT
Số TK: 4701211001183
Tại ngân hàng Agribank – Chi Nhánh Nha Trang