Tuyển dụng

Tuyển dụng giám sát bán hàng, tổ trưởng và nhân viên bán hàng

Công ty cà phê Đất Việt cần tuyển nhân sự cho các vị trí: A. Giám sát bán hàng khu vực ngoài tỉnh khánh Hòa + Số lượng: 03 người (nam) + Yêu cầu: – Có kinh nghiệm ít nhất ba năm làm giám sát bán hàng tại khu vực ứng cử – Lập kế…